1. ทำการขอหมายเลขบัญชีธนาคารของเราทุกครั้ง ก่อนทำการฝากเงินการถอนเงิน

    2. เราจะโอนเงินเข้ายังบัญชีของท่าน ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสมาชิกเท่านั้น

    *** คำเตือน ***
    ทางเราไม่มีนโยบายเปลี่ยนเลขที่บัญชีทางโทรศัพท์
    กรุณาขอหมายเลขบัญชีธนาคารในแบบฟอร์ม
    ก่อนทำการฝากทุกครั้ง